Szkolenie

Szkolenie Skakanka


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zainteresowane są

wdrożeniem nowych metod stymulacji systemu nerwowego, w tym funkcji poznawczych. W ramach 6-godzinnych warsztatów poznacie kluczowe dla uczenia się dzieci procesy poznawcze oraz zrozumiecie jak ważna jest rola aktywności ruchowej w rozwoju dziecka. Jest ono przewidziane dla osób, które zainteresowane są wdrożeniem nowych metod stymulacji systemu nerwowego, w tym funkcji poznawczych.

Szkolenie z Metody Skakanka obejmuje 6 godzin*.
Dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną (ćwiczeniową).

W ramach bloku teoretycznego uczestnicy zostaną zapoznani z:

  • podstawowymi zagadnieniami budowy i funkcjonowania mózgu w kontekście rozwoju dzieci;
  • aktualnym stanem wiedzy w zakresie psychologii poznawczej, metodami właściwego stymulowania rozwoju takich funkcji jak pamięć, uwaga i koncentracja;
  • teorią integracji sensorycznej i możliwościami wykorzystania jej w codziennej pracy z dzieckiem.
Przekazywane treści teoretyczne zostały przygotowane taki sposób, aby okazały się użyteczne w pracy przedszkolnej i terapeutycznej oraz by rozwijały warsztat pracy nauczyciela i specjalisty pracującego z najmłodszymi w praktyce.

Podczas części praktycznej uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z:

  • grami i zabawami dostępnymi w Aplikacji Skakanka, zostanie przedstawiony schemat pracy metodą, a także wybrane scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody Skakanka;
  • technikami wyciszania układu nerwowego stosowanymi w terapii integracji sensorycznej (SI) jako niezbędny element pracy metodą Skakanka.

* Istnieje możliwość zorganizowania 4-godzinnego szkolenia zakończonego uzyskaniem zaświadczenia „praktyk metody".

Jesteś zainteresowany szkoleniem?


Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymuj od nas powiadomienia!


Nie będziemy wysyłać spamu, Twój e-mail jest u nas bezpieczny. Wysyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do wysyłki newslettera oraz otrzymywania informacji o produktach Skakanki. W każdej chwili możesz się wypisać. Więcej informacji – link do polityki prywatności - zgody udzielasz Skakanka Sp. z o.o.

Prowadzący:

Marcin Machowski - terapeuta integracji sensorycznej oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Trener IS i współtwórca metody Skakanka.

Certyfikat:

Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikatcertyfikat ukończenia kursu certyfikat ukończenia kursu uprawniający do wykorzystywania w codziennej pracy z dziećmi metody Skakanka

Bonus:

Po zrealizowanym szkoleniu uczestnicy otrzymują bezpłatny miesięczny dostęp do aplikacji Skakanka (Skakanka Complex).

Koszt:

Koszt: 492 zł*

*Szkolenie 4-godzinne: 246 zł


Skakanka Sp. z o.o. jest certyfikowanym partnerem egzaminacyjnym Fundacji VCC. Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Oznacza to, że uczestnicząc w organizowanych przez nas szkoleniach możecie nie tylko zdobywać nowe umiejętności, ale także otrzymać refundację kosztów szkolenia. Wszystkich szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udzielamy drogą mailową pod adresem info@skakanka.pl oraz telefoniczną pod numerem 881 044 478. Zapraszamy do kontaktu!